Aktualności

Niedziela Zesłania Ducha Świętego – Rok B, 19 maja 2024 r.


EWANGELIA Z NIEDZIELI ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO, ROK B

Duch Prawdy doprowadzi was do całej prawdy

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Gdy przyjdzie Paraklet, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On zaświadczy o Mnie. Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze Mną od początku.
Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi».

Oto słowo Pańskie.

J 15, 26-27; 16, 12-15

Komentarz do Ewangelii 

Paraklet

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego kończy liturgiczny okres Wielkanocny. Jezus nazywa Ducha Świętego Wspomożycielem. W języku greckim użyty jest tu bogaty w znaczenie termin Paraklētos. W zależności od kontekstu tłumaczy się go jako ‘adwokat, obrońca czyjejś sprawy, pośrednik, który przemawia w czyjejś obronie’; ale także ‘ten, kto ratuje, wybawia, pociesza’. Rozpiętość znaczeniowa tego wyrazu sprawia, że w niektórych przekładach Pisma Świętego zostawia się słowo „Paraklet”, gdyż każdy przekład uwzględnia tylko jakiś aspekt. Pan Jezus wyjaśnia, jaka jest rola Parakleta. On świadczy o Jezusie, o znaczeniu Jego osoby i misji. Jest Nauczycielem – prowadzi do pełni prawdy, czyli umożliwia jasne przyjęcie objawienia, jakie daje Jezus. Będzie uczył też o sprawach przyszłych. Paraklet uwielbi Jezusa: ukaże Jego boską naturę, Jego wieczną chwałę, która – póki jest On w ciele – nikomu nie jest w pełni znana. Dopiero po wydarzeniach paschalnych będzie ukazana przez Ducha Prawdy.

Duchu Święty, przyjdź do mego serca. Prowadź mnie ku pełni prawdy, objawiaj mi prawdę o moim Panu, Chrystusie. Umacniaj moją wiarę i ucz dawać świadectwo o Ewangelii zbawienia. Amen.

Rozważanie zaczerpnięte z Ewangelia 2024, o. Andrzej Kiejza OFMCap, Edycja Świętego Pawła


Patron tygodnia –  24 maja

Święci Donacjan i Rogacjan

Donacjan i Rogacjan byli braćmi pochodzącymi z rodziny pogańskiej. Żyli w Nantes. Żyli w III wieku. Donacjan, choć młodszy, był już chrześcijaninem, Rogacjan jeszcze katechumenem (jako męczennik przyjął tzw. „chrzest krwi”). Być może do chrztu przygotowywał ich inny brat, nieznany z imienia. Od starożytności zwani są „dziećmi nantejskimi”, ponieważ ponieśli śmierć w młodym wieku. Powodem skazania braci na męczeństwo była odmowa złożenia ofiary pogańskim bóstwom Jowiszowi i Apollinowi.

Donacjan i Rogacjan zostali zamordowani w czasach prześladowania chrześcijan za cesarzy Dioklecjana i Maksymiana (285-305), prawdopodobnie w roku 287.


Z nauczania pasterzy diecezji opolskiej

Wierzę w Kościół – katechezy o Domu Bożym dla nas cz. 78.

Wierni świeccy mogą też współdziałać w wykonywaniu władzy w Kościele: uczestnictwo w synodach, radach duszpasterskich i ekonomicznych, trybunałach kościelnych. Przy zachowaniu przepisów prawa ta ich aktywność ma charakter wyłącznie głosu doradczego (por. KKK 907), ponieważ u podstaw władzy w Kościele spoczywa zyskiwana w sakramencie święceń zdolność reprezentowania Chrystusa. W całym tym dziele niezmiernie ważna jest odpowiednia i wzajemna współpraca z duchowieństwem.

Niezwykle ważnym polem aktywności wiernych świeckich jest kształtowana przez nich rodzina. Chodzi o to, że „(…) małżonkowie i rodzice chrześcijańscy, na mocy sakramentu (…) nie tylko «otrzymują» miłość Chrystusa, stając się wspólnotą «zbawioną», ale są również powołani do «przekazywania» tej samej miłości Chrystusa, stając się w ten sposób wspólnotą «zbawiającą»” (FC 49) i niejako Kościołem domowym.

Ten stan rzeczy oznacza dla małżonków i rodziców chrześcijańskich konkretne zadania. Przede wszystkim konieczne jest, aby żyli w stanie łaski uświęcającej i świadomie dążyli do doskonałości zgodnej z ich powołaniem. Trzeba stale dbać o to, by rodzina urzeczywistniała się jako „Kościół w miniaturze” przez wzajemną miłość członków i wspólnie zanoszoną do Boga modlitwę, przez aktywny udział w liturgii Kościoła, okazywanie gościnności, troskę o religijne wychowanie dzieci i świadczenie dobra bliźnim, zwłaszcza w potrzebie (por. DA 11).

bp Andrzej Czaja


Program duszpasterski – materiały dla rodzin

3 grudnia 2023 roku w Kościele w Polsce rozpoczyna się nowy rok duszpasterski pod hasłem „Uczestniczę we wspólnocie Kościoła”.

W tym roku chcemy bliżej przyjrzeć się różnym powołaniom w Kościele, doświadczyć tego, że wszyscy jesteśmy sobie wzajemnie potrzebni, że dzięki naszej różnorodności możemy się uzupełniać i wzajemnie sobie służyć tym, co każdy z nas otrzymał. Ufamy, że dzięki proponowanym materiałom każdy z nas na nowo odkryje swoje powołanie i charyzmaty, wyraźniej zobaczy jakie zadania i funkcje w Kościele wyznaczył Pan Bóg każdemu z nas. Odkryjemy swoją niepowtarzalność, a jednocześnie niezbędność w Bożym planie zbawienia.
„Materiały dla rodzin” Programu Duszpasterskiego Komisji Duszpasterstwa KEP są formą katechezy, przeznaczonej do indywidualnej/rodzinnej formacji świeckich. Rozważania przygotowane są na każdą niedzielę roku, zaś miesiące wyznaczają kolejne tematy rozważań.
Każda katecheza mieści się na jednej stronie i składa się z trzech części:

1) nauczania Kościoła – w tym roku fragmenty w dużej mierze pochodzą z dokumentów Soboru Watykańskiego II;

2) katechezy na dany temat;

3) zdań proponowanych dla rodzin, które mają poszerzyć prezentowany temat lub są propozycją praktycznego zastosowania przedstawionych treści.
Zapraszamy do aktywnej realizacji Programu Duszpasterskiego: „Uczestniczę we wspólnocie Kościoła”.

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z PRZYGOTOWANYMI MATERIAŁAMI KLIKAJĄC W PONIŻSZE PLIKI:

grudzień 2023 – Kościół jest Wspólnotą

03.12.2023 – Skąd wziął się Kościół

10.12.2023 – Trójca Święta źródłem i wzorem dla Kościoła

17.12.2023 – Idziemy wspólnie. Duch Święty działa w Kościele

24.12.2023 – Katolik na miarę XXI wieku

31.12.2023 – Aby wybierać mądrze… O rozeznawaniu w Kościele

styczeń 2024 – Przez chrzest wchodzę do Kościoła

07.01.2024 – Przez chrzest staję się Dzieckiem Boga

14.01.2024 – Jestem znakiem dla świata. Tożsamość chrześcijanina

21.01.2024 – Moje przywileje wynikające z chrztu

28.01.2024 – Moje obowiązki wynikające z chrztu

luty 2024 – Włączam się w życie Boże

04.02.2024 – Piszę do Ciebie list…

11.02.2024 – Źródło życia w radości

18.02.2024 – Listwa zasilająca

25.02.2024 – Kto jest właścicielem tego ogrodu

marzec 2024 – Rok Liturgiczny buduje wspólnotę

03.03.2024 – Adwent

10.03.2024 – Boże Narodzenie

17.03.2024 – Wielki Post

24.03.2024 – Wielkanoc

31.03.2024 – Czas w ciągu roku

kwiecień 2024 – Kapłani we wspólnocie Kościoła

07.04.2024 – Upodobnienie się do Chrystusa w miłości pasterskiej

14.04.2024 – Głoszenie Słowa Bożego i sprawowanie sakramentów

21.04.2024 – Przynależność do Kościoła lokalnego

28.04.2024 – Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za powołania

maj 2024 – Zakony i osoby konsekrowane we wspólnocie Kościoła

05.05.2024 – Kim są osoby konsekrowane

12.05.2024 – Różnorodność charyzmatów zakonnych

19.05.2024 – Osoby konsekrowane w służbie Kościoła

26.05.2024 – Życie konsekrowane znakiem dla świata


Na wesoło

– Jakiego zawodu był św. Józef?

– Był kolejarzem, bo jest napisane ‚I z kolei wrócił do Maryi.


Tu możesz posłuchać piosenki religijne: