Aktualności

XIII Niedziela Zwykła – Rok C, 26 czerwca 2022 r.

UROCZYSTOŚĆ ODPUSTOWA KU CZCI ŚW. APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA


EWANGELIA Z UROCZYSTOŚĆ ŚW. APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA, ROK C

Ty jesteś Piotr i tobie dam klucze królestwa niebieskiego

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: «Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?».
A oni odpowiedzieli: «Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków».
Jezus zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?».
Odpowiedział Szymon Piotr: «Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego».
Na to Jezus mu rzekł: «Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr, czyli Opoka, i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego: cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie».

Oto słowo Pańskie

Mt 16, 13-19

 

Komentarz do Ewangelii

Bezgraniczne zaufanie Jezusa

Komu oddajemy klucze do swoich domów? Najbliższej rodzinie, przyjaciołom, zaufanym sąsiadom. Ludziom, o których wiemy, że nas nie skrzywdzą, nie okłamią, nie okradną, nie zabiją. Oddać komuś klucze znaczy zaufać mu bezgranicznie. Jezus, przekazując dziś klucze do królestwa niebieskiego Piotrowi, wypowiada właśnie słowa bezgranicznego zaufania wobec człowieka, oddaje mu klucze do swojego domu, lecz bardziej chyba jeszcze klucze do swojego serca. Zdaje się na łaskę i niełaskę człowieka. Oddając Piotrowi klucze do swojego domu, do domu swojego Ojca, wypowiada także ostateczne i wieczne zaproszenie: „Czuj się w niebie jak u siebie w domu”. Skoro oddał nam swoje Ciało i Krew, duszę i bóstwo, swoje kapłaństwo, swój Kościół, swoją Matkę, czemuż by nie miał dać nam także swojego domu.

Panie Jezu Chryste, Ty wiesz, jak niegodny jestem zaufania, które mi okazujesz. Dziś, podobnie jak Piotr, wypowiadam te proste słowa: Ty wiesz o wszystkim. Ty wiesz, że Cię kocham! Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Rozważanie zaczerpnięte z Ewangelia 2022, o. Michał Legan OSPPE, Edycja Świętego Pawła


Z nauczania pasterzy diecezji opolskiej

Miesiące lipiec i sierpień to czas wakacji szkolnych i urlopów pracowniczych. Rolnicy jednak nie mają wyznaczonych godzin pracy, dni wolnych ani urlopów. Pracują zawsze, a praca ich jest ciężka i bardzo ważna, bo dają nam wszystkim żywność. Rolnictwo – mimo różnych trudności – jest u nas tą gałęzią gospodarki, która pracuje normalnie i do której nikt nie dokłada. I za to należy się rolnikom głęboki szacunek ze strony społeczeństwa. Właśnie teraz w okresie wakacyjno‑urlopowym rolnicy najciężej pracują. abp Alfons Nossol


Tu możesz zobaczyć i posłuchać piosenki religijne: