Aktualności

I Niedziela Adwentu – Rok B, 3 grudnia 2023 r.


EWANGELIA Z I NIEDZIELI ADWENTU, ROK B

Czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie

Słowa Ewangelii według Świętego Marka.

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie. Bo rzecz ma się podobnie jak z człowiekiem, który udał się w podróż. Zostawił swój dom, powierzył swoim sługom staranie o wszystko, każdemu wyznaczył zajęcie, a odźwiernemu przykazał, żeby czuwał. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie: z wieczora czy o północy, czy o pianiu kogutów, czy rankiem. By niespodzianie przyszedłszy, nie zastał was śpiących. Lecz co wam mówię, do wszystkich mówię: Czuwajcie!».

Oto słowo Pańskie.

Mk 13, 33-37

Komentarz do Ewangelii 

Bądźmy gotowi

Czuwajcie! – to napomnienie Jezus powtarza w dzisiejszej Ewangelii trzykrotnie. Ten sam wątek bardziej obrazowo opisali ewangeliści Mateusz i Łukasz. Święty Mateusz przytacza wyjaśnienie Jezusa, że mamy czuwać tak, jak gospodarz, który wie, że w nocy przyjdzie złodziej, aby go okraść z całego mienia. Nikt z nas nie zmrużyłby oka, gdyby wiedział o nadchodzącym złodzieju, ale każdy całą noc spędziłby na czujnym nasłuchiwaniu. Nie na przyjście złodzieja czekamy, ale oczekujemy spotkania z naszym Panem, Jezusem Chrystusem. Czy jest to radosne, pełne tęsknoty czuwanie? Czy jesteśmy właściwie przygotowani na to spotkanie? Jaka byłaby nasza reakcja, gdybyśmy się dowiedzieli, że za kilka godzin przyjdzie nam pożegnać się z tym światem? Tak bardzo chronimy się przed utratą tego, co tu, na ziemi, jest dla nas ważne, a tak mało myślimy o prawdziwych skarbach wiecznych, które może nam odebrać złodziej – niespodziewana śmierć. Nie znamy dnia ani godziny spotkania z Panem, dlatego ważne jest, by czuwać i uważać, aby nasze serca nie były ociężałe z powodu grzechu. Święty Łukasz daje jeszcze jedną, cenną wskazówkę, że „czuwać” to znaczy modlić się w każdym czasie.

Panie Jezu, chcę wykorzystać ten święty czas Adwentu dobrze i owocnie. Niech Twoje wezwanie „czuwajcie” przypomina mi, że mam być gotowy do czynów miłości względem wszystkich ludzi. Amen.

Rozważanie zaczerpnięte z Ewangelia 2023, ks. Cyprian Kostrzewa SSP, Edycja Świętego Pawła


Patron tygodnia –  4 grudnia

św. Piotr ze Sieny

Piotr urodził się w Campi koło Sieny (Włochy). Od młodych lat słynął z dobrego humoru i robienia wielu żartów. Był producentem i sprzedawcą grzebieni – stąd jego przydomek Pettinaio (Grzebieniarz). Ożenił się, ale małżeństwo było bezdzietne, bo z żoną złożył ślub dozgonnej czystości.

Piotr często uczestniczył we Mszy św. i nabożeństwach. Zawsze pomagał ubogim i potrzebującym, chętnie usługiwał chorym w szpitalu. W końcu sprzedał wszystkie swoje dobra, zostawiając jedynie to, co było konieczne do życia, i wstąpił do III Zakonu Franciszkańskiego. Gdy umarła żona, poświęcił się zupełnie służbie ubogim i chorym.

Odbył pielgrzymki do Rzymu, Asyżu i Alwerni. Gdy zachorował, franciszkanie ze Sieny pozwolili mu zamieszkać w klasztorze. Piotr miewał w czasie modlitwy kontemplacyjnej stany mistyczne. Do końca życia prowadził bardzo ascetyczne życie, a odzywał się jedynie wtedy, gdy musiał. Dlatego w ikonografii przedstawiany jest z palcem na ustach, a biografowie nazywają go „Milczącym świętym”.

Zmarł 4 grudnia 1289 roku. Papież Pius VII w 1802 roku zatwierdził formularz mszalny ku jego czci. W liturgii Piotr wspominany jest w dniu narodzin dla nieba.


Z nauczania pasterzy diecezji opolskiej

Wierzę w Kościół – katechezy o Domu Bożym dla nas cz. 54.

Jedność autentycznie kościelnych wspólnot nie oznacza ani ich sumy, ani federacji. Urzeczywistniający się związek między poszczególnymi Kościołami lokalnymi i Kościołem powszechnym ma charakter misterium (por. CN 9). Oznacza „wzajemne zadomowienie” w sobie obydwu rzeczywistości (Walter Kasper), „wzajemną jedność (interioritas), pewien rodzaj przenikania się (interpenetratio)”.

Wykorzystując to ostatnie pojęcie – perychorezy, mówi się coraz powszechniej (wraz z Janem Pawłem II i Benedyktem XVI) o szczególnym związku „wzajemnego przenikania się” Kościoła powszechnego i Kościołów partykularnych (por. CN 9). Według Soboru jeden i powszechny Kościół prawdziwie znajduje się we wszystkich Kościołach partykularnych (por. DB 2), a one są ukształtowane na obraz Kościoła powszechnego tak, aby jeden i jedyny Kościół katolicki istniał „w” Kościołach partykularnych i „z” nich się składał (por. KK 23). Jest też równocześnie tak, że Kościoły partykularne urzeczywistniają się „w” Kościele i „z” Kościoła powszechnego (CN 9).

Kościół to więc wspólnota wspólnot, komunia Kościołów lokalnych, skupionych wokół swoich biskupów, którzy trwają w jedności z papieżem, następcą św. Piotra, Opoki Kościoła. Jako taki urzeczywistnia się równocześnie jako powszechny i lokalny. Każdy wierny ma dostęp do Kościoła powszechnego przez swój udział w Kościele lokalnym (przykładowo opolskim), a urzeczywistniając Kościół lokalny, buduje Kościół powszechny. Na biskupie ciąży odpowiedzialność za rozwój Kościoła lokalnego i powszechnego.

bp Andrzej Czaja


Program duszpasterski – materiały dla rodzin

3 grudnia 2023 roku w Kościele w Polsce rozpoczyna się nowy rok duszpasterski pod hasłem „Uczestniczę we wspólnocie Kościoła”.

W tym roku chcemy bliżej przyjrzeć się różnym powołaniom w Kościele, doświadczyć tego, że wszyscy jesteśmy sobie wzajemnie potrzebni, że dzięki naszej różnorodności możemy się uzupełniać i wzajemnie sobie służyć tym, co każdy z nas otrzymał. Ufamy, że dzięki proponowanym materiałom każdy z nas na nowo odkryje swoje powołanie i charyzmaty, wyraźniej zobaczy jakie zadania i funkcje w Kościele wyznaczył Pan Bóg każdemu z nas. Odkryjemy swoją niepowtarzalność, a jednocześnie niezbędność w Bożym planie zbawienia.
„Materiały dla rodzin” Programu Duszpasterskiego Komisji Duszpasterstwa KEP są formą katechezy, przeznaczonej do indywidualnej/rodzinnej formacji świeckich. Rozważania przygotowane są na każdą niedzielę roku, zaś miesiące wyznaczają kolejne tematy rozważań.
Każda katecheza mieści się na jednej stronie i składa się z trzech części:

1) nauczania Kościoła – w tym roku fragmenty w dużej mierze pochodzą z dokumentów Soboru Watykańskiego II;

2) katechezy na dany temat;

3) zdań proponowanych dla rodzin, które mają poszerzyć prezentowany temat lub są propozycją praktycznego zastosowania przedstawionych treści.
Zapraszamy do aktywnej realizacji Programu Duszpasterskiego: „Uczestniczę we wspólnocie Kościoła”.

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z PRZYGOTOWANYMI MATERIAŁAMI KLIKAJĄC W PONIŻSZE PLIKI:

grudzień 2023 – Kościół jest Wspólnotą

03.12.2023 – Skąd wziął się Kościół


Na wesoło

– Kochanie, pamiętasz, że w sobotę jedziemy do mojej mamy? – Pyta żona męża.

– Tak, ale niestety szef kazał mi przyjść do pracy.

– Przecież ty masz własną działalność…?

– Jako szef jestem dla siebie strasznie wredny! – podsumował mąż.


Tu możesz posłuchać piosenki religijne: