Małżeństwo

Bóg przeznaczył sobie nawzajem mężczyznę i kobietę, żeby „nie byli już więcej dwoje, ale jednym ciałem”: w ten sposób powinni żyć miłością, być płodni i symbolizować samego Boga, który jest niczym innym jak obfitością miłości. „Chrześcijanie nie kochają inaczej niż inni ludzie, ale otrzymują więcej pomocy”.

Miejscem zawierania sakramentalnego związku małżeńskiego jest kościół parafialny narzeczonej albo narzeczonego. Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej przynajmniej na 3 miesiące przed planowanym terminem zawarcia związku małżeńskiego (ewentualnego ustalenia terminu można dokonać jeszcze wcześniej). Do spisania protokołu przedślubnego przynoszą następujące dokumenty: Świadectwo chrztu św. (aktualne, tj. z datą do 6 miesięcy wstecz), Dowód osobisty, świadectwa nauki religii lub wypełniony Indeks Nauki Religii, Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne, gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne – tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny.

Ponadto, przed zawarciem sakramentalnego związku małżeńskiego konieczne jest: uczestniczenie w naukach przedślubnych (nauki przedślubne można odbyć w naszym kietrzańskim dekanacie w okresach Adwentu i Wielkiego Postu), wygłoszenie zapowiedzi przedślubnych w Parafii pobytu lub zamieszkania narzeczonego i narzeczonej, pojednanie się z Bogiem w sakramencie pokuty (dwie spowiedzi święte: jedna miesiąc przed ślubem, druga tuż przed ślubem).