Eucharystia

Święta Eucharystia jest Sakramentem, w którym Jezus Chrystus ofiaruje za nas samego siebie, swoje Ciało i swoją Krew, żebyśmy z miłości ofiarowali Mu siebie i żebyśmy zjednoczyli się z Nim w Komunii Świętej. W ten sposób stajemy się jednym Ciałem Chrystusa, Kościołem.

Sakrament Eucharystii sprawowany jest w naszej parafii codziennie.

Godziny Mszy św.:

W Niedzielę: 7:30 i 11:00

W tygodniu:

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek, Piątek (szkolna): 18:00

Środa, Sobota: 8:00

I Komunia św. udzielana jest w naszej parafii dzieciom klasy III szkoły podstawowej w ostatnią niedzielę maja (26.05.2024 r.) godz. 11:00.