Ministranci

Kim jest ministrant i komu on służy?

Słowo ministrant pochodzi od łacińskiego słowa minister i oznacza: sługa, pomocnik, usługujący. Ministrant poprzez służenie kapłanowi podczas Mszy Świętej służy samemu Panu Jezusowi, bo w czasie każdej Mszy Świętej kapłan czyni wszystko w imieniu Pana Jezusa. Ministrant służy Bogu i Kościołowi poprzez służbę ludziom nie tylko w kościele, ale w każdym miejscu, gdzie się znajduje. Pierwszymi ministrantami byli Apostołowie, którzy służyli Panu Jezusowi.

Dekalog ministranta

  • Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swoje obowiązki.
  • Ministrant służy Chrystusowi w ludziach.
  • Ministrant zwalcza swoje wady i pracuje nad swoim charakterem.
  • Ministrant rozwija w sobie życie Boże.
  • Ministrant poznaje liturgię i żyje nią.
  • Ministrant wznosi wszędzie prawdziwą radość.
  • Ministrant przeżywa Boga w przyrodzie.
  • Ministrant zdobywa kolegów w pracy i zabawie dla Chrystusa.
  • Ministrant jest pilny i sumienny w nauce i pracy zawodowej.
  • Ministrant modli się za Ojczyznę i służy jej rzetelną pracą.

Obecnie w parafii jest 16 ministrantów: 6 chłopców i 10 dziewcząt oraz 7 kandydatów

Zobacz też stronę Liturgicznej Służby Ołtarza w Diecezji Opolskiej: http://www.lso.opole.pl/