Pogrzeb

Chrześcijański pogrzeb jest posługą wspólnoty swoim zmarłym. Usuwa smutek tych, którzy pozostają. Zawsze wyraża paschalny charakter śmierci chrześcijańskiej. Umieramy ostatecznie w Chrystusie, aby razem z Nim świętować zmartwychwstanie.

Pogrzeb należy zgłosić i uzgodnić jego termin w kancelarii parafialnej. Dostarczyć należy następujące dokumenty: Akt zgonu osoby zmarłej – z USC, ewentualne poświadczenie o przyjęciu sakramentów świętych przed zgonem.