Ogłoszenia

INTENCJE MSZALNE


XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA – 17 października

 

7:30 – Do Miłosierdzia Bożego przez wstawiennictwo Pani Fatimskiej O zdrowie i błogosław. Boże dla Anny i Bernadetty z ok. urodzin oraz w pewnej int.

11:00 – W int. Blanki w 3 r. urodzin i całej rodziny o błogosław. Boże i zdrowie Chrzest: Tymoteusz Mucha


PONIEDZIAŁEK 18 października – św. Łukasza

Rogożany 17:00 – Za ++ Pawła Dzidę w 17 r.śm., Teresę Sobczyk w 18 r.śm., rodziców z obu str. i siostrę Danutę

18:00 – Różaniec. Za ++ rodziców Zofię, Franciszka Watras, Krzysztofa Smyka ++ z rodzin Watras, Strzelec, Smyk i Nowak


WTOREK 19 października

18:00 – Różaniec. Za ++ Marię, Józefa, Marię, Agnieszkę, Jana Bedryj, Anielę, Władysława Czajkowskich ++ z rodzin Bedryj, Czajkowskich, ks. Joachima Kubiczka


ŚRODA 20 października – św. Jana Kantego

8:00 – Różaniec. Za ++ rodziców Annę, Stanisława Zając, dziadków


CZWARTEK 21 października

17:30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu (spowiedź)

18:00 – Różaniec. W int. Aleksandry i Waldemara Krówka w 8 r. ślubu


PIĄTEK 22 października – św. Jana Pawła II

18:00 – (Szkolna) Różaniec. Za ++ Marię i Jana Głogiewicz, Ludwika Kogut, Tomasza Szczypińskiego ++ z rodziny


SOBOTA 23 października

8:00 – Różaniec. Za + Stanisława Łaba w 8 r.śm.


XXX NIEDZIELA ZWYKŁA – 24 października

 

7:30 – Za ++ rodziców Marię i Jana Chruściel, Jana Koba, siostrę Krystynę, wujka Mariana ++ z rodziny z obu str.

11:00 – Za ++ Tadeusza, Ewę Bedryj

15:00 – Nabożeństwo różańcowe


Ogłoszenia Parafialne – XXIX Niedziela Zwykła, 17 października 2021 r.

 • Dziś jeszcze zbiórka darów, którymi można podzielić się z potrzebującymi, na potrzeby świetlicy dla dzieci u OO. Franciszkanów w Głubczycach. Produkty, które mają długi termin przydatności do spożycia takie jak np.: mąka, cukier, herbata, makaron, ryż itp. można złożyć w kościele na przygotowanym do tego stoliku.
 • Dziś także rozpoczyna się etap diecezjalny Synodu Biskupów Kościoła Powszechnego. Zainauguruje go uroczysta Msza św. o godz. 14.00 w katedrze opolskiej, której będzie przewodniczył Biskup Opolski. Ks. Biskup Andrzej Czaja zapraszam do udziału w tej Mszy św. przedstawicieli duchowieństwa, osób życia konsekrowanego, Parafialnych Rad Duszpasterskich i wszystkich wiernych świeckich. Z tego powodu nie będzie dziś popołudniowego nabożeństwa różańcowego w kościele.
 • Nabożeństwa różańcowe w kościele od poniedziałku do soboty przed Mszą św. W kaplicy w Rogożanach codziennie o godz. 17:00.
 • Msza szkolna w piątek o godz. 18:00.
 • W dalszym ciągu zamawiać można intencje mszalne na cały rok 2022 w kancelarii parafialnej od poniedziałku do soboty po mszach św. Można to zrobić również przez telefon (77 485 17 42) w godzinach od 20:00 do 21:00.
 • Na parapetach wyłożone są karteczki, do modlitwy za zmarłych w listopadowych wypominkach.
 • Dziękuję za wszelkie prace przy parafii, m.in. za sprzątanie kościoła i ofiarę na kwiaty. Do sprzątania kościoła w tym tygodniu proszę następujące osoby: 1. Balcer Maria 2. Derechowski Czesław 3. Tołpa Stanisław 4. Kądzioła Wanda 5. Wojtuń Mariola.
 • Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na parafię. Za tydzień kolekta na misje. Za wszystkie ofiary składam serdeczne Bóg zapłać.
 • Do nabycia jest nowy numer Gościa Niedzielnego w cenie 6 zł. Jest także kilka egzemplarzy bezpłatnych miesięcznika katolickiego Rycerz Niepokalanej.
 • Można zapłacić za śmieci z cmentarza za 2021 rok, kto tego jeszcze nie zrobił, po 20 zł. od grobu. Pieniądze przekazać w kopercie z opisanym grobem, czyli wypisać osoby zmarłe spoczywające w danym grobie i złożyć ministrantom do koszyka wychodząc z kościoła, w kancelarii lub w zakrystii.

 

 • Ogłoszenie dotyczące Cmentarza Parafialnego w Nowej Cerekwi. W celu zachowania porządku na cmentarzu oraz wokół cmentarza Rada Parafialna podjęła decyzję, że cmentarz od strony pola będzie zamknięty. Od poniedziałku do soboty wejście na cmentarz dostępne jest tylko główną bramą od ul. Głubczyckiej. W niedzielę wejście od strony pola będzie otwarte. Każdy wjazd pojazdami na cmentarz oraz wszelkie prace kamieniarskie czy ziemne przy nagrobku muszą być zgłoszone przynajmniej 3 dni wcześniej w kancelarii parafialnej lub pod nr. telefonu 603 936 717 lub 77 4851742 w celu uzyskania zgody od Administratora Cmentarza na wykonywanie tych prac oraz otwarcie bramy. Wjechać na cmentarz można w godzinach miedzy 8:00 a 16:00. Za wjazd na cmentarz i roboty ziemne lub kamieniarskie pobierana jest opłata 20 zł. Na cmentarzu przy ruinie kościoła wydzielone jest miejsce, gdzie można składować naddatek tylko czystej ziemi. Jeżeli potrzebna jest ziemia do uzupełnienia pod zapadający się nagrobek, wtedy należy używać do tego ziemi składowanej na cmentarzu, a w przypadku braku ziemi w wydzielonym do tego miejscu dopiero po uzgodnieniu z Administratorem Cmentarza można dowieźć swoją ziemię.

DEKRET PENITENCJARII APOSTOLSKIEJ O ODPUSTACH W ROKU ŚW. JÓZEFA


Udziela się daru specjalnych Odpustów z okazji Roku Jubileuszowego na cześć Świętego Józefa, zarządzonego przez Papieża Franciszka dla godnego uczczenia 150. rocznicy dnia, w którym Święty Józef został ogłoszony Patronem Kościoła Katolickiego.

Dziś upływa 150 lat, od kiedy Dekretem „Quemadmodum Deus” Błogosławiony Papież Pius IX, poruszony ciężką i bolesną goryczą czasów, w których znajdował się Kościół prześladowany przez wrogów, ogłosił Świętego Józefa Patronem Kościoła Katolickiego. Celem utrwalenia ufności całego Kościoła w szczególny patronat Opiekuna Jezusa, Jego Świątobliwość Papież Franciszek postanowił, że od dnia dzisiejszego aż do dnia 8 grudnia 2021, dnia rocznicy ogłoszenia owego Dekretu oraz dnia poświęconego Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej i Oblubienicy najczystszego Józefa, będzie obchodzony specjalny Rok Świętego Józefa, w którym wszyscy wierni będą mogli na jego wzór wzmacniać codziennie własne życie wiary, w pełni realizując wolę Bożą. A zatem niech wszyscy wierni, poprzez modlitwy i dobre czyny, z pomocą Świętego Józefa, Opiekuna Świętej Rodziny z Nazaretu, starają się uzyskać pociechę i ulgę w ciężkich ludzkich utrapieniach, które dręczą współczesny świat.

Pobożność względem Opiekuna Odkupiciela rozwinęła się bujnie w historii Kościoła, który nie tylko przyznaje mu wyjątkowy kult zaraz po Matce Bożej i jego Oblubienicy, ale także powierzył mu liczne patronaty. Magisterium Kościoła z upodobaniem i wytrwale odnajduje w osobie Świętego Józefa, jak w skarbcu, dawne i nowe doskonałości, podobnie jak ojciec rodziny z Ewangelii Św. Mateusza, który „ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare” (Mt 13,52).

Aby wypełnić ten upragniony cel, najwyższą pomocą będzie dar Świętych Odpustów, które Penitencjaria Apostolska chętnie rozszerza na Rok Świętego Józefa poprzez niniejszy Dekret, wydany zgodnie z wolą Jego Świątobliwości Papieża Franciszka.

Udziela się Odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami (tzn. sakramentalna spowiedź, Komunia eucharystyczna oraz modlitwa zgodna z intencjami Ojca Świętego) wiernym, którzy odrywając się w duchu od wszelkiego grzechu, uczestniczyć będą w Roku Świętego Józefa w okolicznościach i na sposoby określone przez tę Penitencjarię Apostolską.

Święty Józef, prawdziwy człowiek wiary, zaprasza nas ze swej strony, abyśmy odkrywali synowską więź z Bogiem Ojcem, odnawiali naszą wierność modlitwie, przyjmowali postawę słuchania i odpowiadali z głębokim rozeznaniem woli Bożej. Udziela się zatem odpustu zupełnego wszystkim, którzy przez co najmniej pół godziny będą rozważać Modlitwę Pańską lub wezmą udział w jednym pełnym dniu skupienia, zawierającym rozważanie o Świętym Józefie.

W Ewangelii przyznaje się Świętemu Józefowi tytuł „człowiek sprawiedliwy” (Mt 1, 19): on to, stróż „wewnętrznej tajemnicy, która znajduje się w głębi serca i duszy”, czyli uczestnik tajemnicy Boga i przez to szczególny patron forum wewnętrznego, zachęca nas do odkrywania wartości ciszy, roztropności i uczciwości w wypełnianiu naszych obowiązków. Cnota sprawiedliwości praktykowana w sposób wzorowy przez Józefa jest pełnym przylgnięciem do prawa Bożego, będącego prawem Miłosierdzia, „bowiem to właśnie miłosierdzie Boga prowadzi do pełni prawdziwej sprawiedliwości”. Dlatego ci, którzy na wzór Świętego Józefa spełnią uczynek miłosierdzia względem ciała lub względem duszy, będą mogli otrzymać dar odpustu zupełnego.

W powołaniu Józefa najważniejsze stało się jego bycie opiekunem Świętej Rodziny z Nazaretu, oblubieńcem Najświętszej Maryi Panny i prawnym ojcem Jezusa. Aby wezwać rodziny chrześcijańskie do odtwarzania tego przykładu wewnętrznej jedności, miłości i modlitwy, którym jest Święta Rodzina, udziela się odpustu zupełnego wiernym, którzy odmawiać będą Różaniec Święty w rodzinach i pomiędzy narzeczonymi.

Sługa Boży Pius XII, w dn. 1 maja 1955 r. ustanowił święto Świętego Józefa Rzemieślnika, „w tym celu, aby godność pracy została uznana przez wszystkich ludzi i aby ta godność natchnęła życie społeczne i prawodawstwo, stanowione zgodnie z równym podziałem uprawnień i obowiązków”. Dlatego udziela się odpustu zupełnego każdemu, kto powierzać będzie codziennie swoją działalność opiece Świętego Józefa, a także każdemu wiernemu, wzywającemu Rzemieślnika z Nazaretu w modlitwach wstawienniczych za tych, którzy szukają pracy, aby mogli znaleźć zajęcie, oraz aby praca wszystkich ludzi była bardziej godna.

Ucieczka Świętej Rodziny do Egiptu „pokazuje nam, że Bóg jest tam, gdzie człowiek znajduje się w niebezpieczeństwie, tam gdzie człowiek cierpi, tam gdzie ucieka, gdzie doświadcza odrzucenia i opuszczenia”. Udziela się zatem odpustu zupełnego wiernym, którzy odmawiać będą Litanię do Świętego Józefa (w tradycji łacińskiej) lub Akatyst do Świętego Józefa, w całości lub przynajmniej w odpowiedniej części (w tradycji bizantyjskiej), lub też jakąś inną modlitwę do Świętego Józefa, przypisaną jako własna w różnych tradycjach liturgicznych, w intencji Kościoła prześladowanego od wewnątrz i od zewnątrz oraz w intencji ulżenia wszystkim chrześcijanom, którzy cierpią prześladowania wszelkiego rodzaju.

Święta Teresa z Avila uznała w Świętym Józefie patrona we wszystkich okolicznościach życia: „Innym Świętym, rzec można, dał Bóg łaskę wspomagania nas w tej lub innej potrzebie, temu zaś chwalebnemu Świętemu, jak o tym wiem z własnego doświadczenia, dał władzę wspomagania nas we wszystkich”. W niedawnych czasach Święty Jan Paweł II potwierdził ze swojej strony, że przykład Świętego Józefa nabiera „dla Kościoła naszych czasów szczególnej aktualności w związku z nowym Tysiącleciem chrześcijaństwa”.

Ponadto, celem potwierdzenia powszechności patronatu Świętego Józefa w Kościele, poza wspomnianymi wyżej okolicznościami, Penitencjaria Apostolska udziela odpustu zupełnego wiernym, którzy odmówią dowolną prawnie zatwierdzoną modlitwę lub akt pobożności na cześć Świętego Józefa, np. „Do Ciebie, Święty Józefie”, szczególnie w dniach 19 marca i 1 maja, w Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa, w Niedzielę Świętego Józefa (w tradycji bizantyjskiej), 19 dnia każdego miesiąca i w każdą środę, będącą dniem poświęconym wspomnieniu tego Świętego w tradycji łacińskiej.

W obecnej sytuacji publicznego zagrożenia zdrowia, rozszerza się dar odpustu zupełnego w sposób szczególny na osoby w podeszłym wieku, na chorych, umierających i wszystkich tych, którzy z usprawiedliwionych racji nie mogą wyjść z domu, a którzy odrywając się w duchu od wszelkiego grzechu oraz z intencją wypełnienia, gdy tylko to będzie możliwe, zwykłych warunków, odmówią w domu lub tam, gdzie zatrzymuje ich przeszkoda, akt pobożności na cześć Świętego Józefa, pocieszyciela chorych i Patrona Dobrej Śmierci, ofiarując z ufnością Bogu boleści i niedogodności własnego życia.

Dla duszpasterskiego ułatwienia w otrzymaniu łaski Bożej poprzez władzę kluczy Kościoła, Penitencjaria Apostolska prosi zatem usilnie, aby wszyscy kapłani wyposażeni we właściwe uprawnienia, ofiarnie i wielkodusznie poświęcali się sprawowaniu sakramentu pokuty oraz często zanosili Komunię Świętą do chorych.

Niniejszy Dekret jest ważny na Rok Świętego Józefa, bez względu na jakiekolwiek inne zarządzenia.

Sporządzono w Rzymie, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej, dnia 8 grudnia 2020.

Mauro Kard. Piacenza

Penitencjarz Większy

Krzysztof Nykiel

Regens