Bierzmowanie

Bierzmowanie jest Sakramentem, który jest dopełnieniem chrztu i w którym zostajemy obdarzeni Duchem Świętym. Kto w wolności decyduje się na życie jako dziecko Boże i poprzez znaki nałożenia rąk i namaszczenia Krzyżmem prosi o Ducha Świętego, otrzymuje siłę, aby świadczyć o Bożej miłości i potędze słowem i czynem. Staje się wówczas pełnoprawnym, odpowiedzialnym członkiem Kościoła katolickiego.

Sakrament bierzmowania udzielany jest przez Ks. Biskupa młodzieży klas VIII szkoły podstawowej. Warunkiem dopuszczenia do bierzmowania jest metryka chrztu (jeśli chrzest miał miejsce poza parafią), uczestnictwo w 3-letnim cyklu katechez przygotowawczych przy parafii oraz w szkole.

W roku 2024 bierzmowanie w naszym dekanacie kl. VIII odbędzie się 9 maja w kościele w Kietrzu.

W roku szkolnym 2023/2024 przygotowanie do bierzmowania odbywa się w klasach VI, VII i VIII szkoły podstawowej.