Chrzest

Chrzest to brama prowadząca ze śmierci do życia; to wejście do Kościoła i początek trwałej komunii z Bogiem.

Sakrament chrztu udzielany jest w naszej parafii zasadniczo w niedzielę na Mszy św. o godz. 11:00. Dokładny termin chrztu należy ustalić w kancelarii parafialnej. Dziecko zgłasza do chrztu jedno z rodziców dziecka. Rodzice winni wtedy przedstawić następujące dokumenty: Akt urodzenia dziecka (odpis). Dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska, miejsce zamieszkania). Zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary.

Rodzicami chrzestnymi mogą być katolicy wierzący i praktykujący, tzn.: którzy przyjęli sakramenty chrztu św. i bierzmowania, którym prawo kościelne nie zabrania pełnienia zadań chrzestnego (np. nie może być chrzestnym osoba żyjąca w niesakramentalnym związku małżeńskim, w konkubinacie albo tzw. wolnym związku), którzy przedłożą zaświadczenie swojego proboszcza (podejmujący regularnie niedzielną i świąteczną Mszę św. oraz spowiedź i Komunię świętą) i mający ukończony 16-sty rok życia.

Rocznica chrztu „Roczek”.

Msza św. w intencji dzieci przeżywających pierwszą rocznicę przyjęcia Sakramentu Chrztu św. to tzw. „roczek”.